środa, 05 sierpień 2020
< >
CK-BiS
CK-BiS
CK-BiS
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
SPORT
SPORT
SPORT
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE

CK-BiS zaprasza:

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
 • Wtorek: 8:00 - 20:00
 • Środa: 8:00 - 19:00
 • Czwartek: 8:00 - 19:00
 • Piątek: 8:00 - 16:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie
ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel/fax. (29) 761-10-77
e-mail: gbplelis@wp.pl

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
 • Wtorek: 8:00 - 16:00
 • Środa: 9:00 - 17:00
 • Czwartek: 11:00 - 19:00
 • Piątek: 8:00 - 16:00

 

INFORMACJE

Mieszkańcy Gminy Lelis, Goście, Artyści, Przyjaciele Ziemi Leliskiej.

Z przykrością informuję, że Dożynki Regionalne na Kurpiach zaplanowane na dzień 23 sierpnia 2020 r. nie odbędą się.

Powodem tej decyzji jest pandemia COVID-19.

Państwa zdrowie i bezpieczeństwo są dla mnie najważniejsze.

Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska

Dyrektor CK-BiS w Lelisie

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie w związku z realizacją projektu Platforma e-learning” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Platforma e-learning

Czytaj więcej ->

Celem Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CK-BiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.

Statut Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

Sieć biblioteczną Gminy Lelis tworzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie oraz jej cztery filie: Dąbrówka, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński i Obierwia.
GMINA LELIS jest położona na skraju Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, charakteryzuje się wysoką lesistością. Przez teren gminy przepływa 5 rzek, tj. Rozoga, Piasecznica, Omulew, Narew oraz Szkwa. (Więcej o gminie)

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „#ZOSTAŃ W DOMU #BĘDZIE FAJNIE”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„#ZOSTAŃ W DOMU #BĘDZIE FAJNIE”

 • Organizator:

Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

 • Cele konkursu:
  • umożliwienie twórczego przekazania emocji i odczuć związanych ze skutkami długotrwałego pobytu w domu,
  • artystyczne przekazanie sposobów na spędzanie czasu w domu,
  • rozwijanie kreatywności oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej,
  • poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych,
  • prezentacja talentów plastycznych.
 • Uczestnicy:
  • uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Lelis w trzech grupach wiekowych:
  • klasy 0-III
  • klasy IV-VI
  • klasy VII-VIII.
 • Warunki uczestnictwa:
  • zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej (kartka formatu A4);
  • praca winna być wykonana w dowolnej technice i z różnych materiałów;
  • jeden uczestnik może wykonać tylko 1 pracę;
  • prace wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie będą podlegały ocenie konkursowej;
  • prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez organizatora;
  • prace zostaną ocenione pod względem staranności wykonania, wrażeń artystycznych;
  • każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła.

Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i przesłanie organizatorowi drogą mailową oświadczenia/zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu. Oświadczenie/zgodę wypełnia rodzic/ opiekun prawny.

 • Termin składania prac:

Zdjęcia prac należy przesłać  do 29.05.2020 r. na poniższy adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z dopiskiem

KONKURS PLASTYCZNY – "#ZOSTAŃ W DOMU #BĘDZIE FAJNIE”

 • Rozstrzygnięcie konkurs:

Zwycięzcy konkursu otrzymają voucher o wartości od 50 zł do 120 zł. Fundatorem nagród jest Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 01.06.2020 r. Informacja o wynikach konkursu i laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie: www.ckbislelis.pl oraz na n profilu FB Organizatora.

 • Kontakt:

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr  tel. 29 7611077

 • Oświadczenia:

WZÓR OŚWIADCZENIA

CK-BiS

BIBLIOTEKA

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE

KALENDARIUM

Brak wydarzeń

KONTAKT

Centrum Kultury - Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel./fax: 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl