środa, 05 sierpień 2020
< >
CK-BiS
CK-BiS
CK-BiS
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
SPORT
SPORT
SPORT
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE

CK-BiS zaprasza:

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
 • Wtorek: 8:00 - 20:00
 • Środa: 8:00 - 19:00
 • Czwartek: 8:00 - 19:00
 • Piątek: 8:00 - 16:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie
ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel/fax. (29) 761-10-77
e-mail: gbplelis@wp.pl

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
 • Wtorek: 8:00 - 16:00
 • Środa: 9:00 - 17:00
 • Czwartek: 11:00 - 19:00
 • Piątek: 8:00 - 16:00

 

INFORMACJE

Mieszkańcy Gminy Lelis, Goście, Artyści, Przyjaciele Ziemi Leliskiej.

Z przykrością informuję, że Dożynki Regionalne na Kurpiach zaplanowane na dzień 23 sierpnia 2020 r. nie odbędą się.

Powodem tej decyzji jest pandemia COVID-19.

Państwa zdrowie i bezpieczeństwo są dla mnie najważniejsze.

Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska

Dyrektor CK-BiS w Lelisie

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie w związku z realizacją projektu Platforma e-learning” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Platforma e-learning

Czytaj więcej ->

Celem Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CK-BiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.

Statut Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

Sieć biblioteczną Gminy Lelis tworzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie oraz jej cztery filie: Dąbrówka, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński i Obierwia.
GMINA LELIS jest położona na skraju Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, charakteryzuje się wysoką lesistością. Przez teren gminy przepływa 5 rzek, tj. Rozoga, Piasecznica, Omulew, Narew oraz Szkwa. (Więcej o gminie)

ZARZĄDZENIE DYREKTORA W SPRAWIE WZNOWIENIA DZIAŁALNOŚCI

Zarządzenie Nr  5/2020

Dyrektora Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

z dnia 11 maja 2020 r.

 

w sprawie ustalenia procedur przyjmowania i wypożyczania zbiorów bibliotecznych

w Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie oraz jego filiach

po wznowieniu działalności bibliotek w Polsce

 

Na podstawie  §7 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz.792) oraz art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020r., poz.194 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§1.

 1. Ustala się procedurę przyjmowania i wypożyczania zbiorów bibliotecznych w Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie oraz jego filiach.
 2. Procedura została opracowana na podstawie Rekomendacji Biblioteki Narodowej (www.bn.gov.pl) i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 3. Procedurę należy wdrożyć z dniem otwarcia wypożyczalni głównej i filiach na terenie gminy Lelis.

§2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się pracownikom Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik  do Zarządzenia nr 5/2020 Dyrektora Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie z dnia 11 maja 2020 r.

 

Procedura przyjmowania i wypożyczania zbiorów bibliotecznych

w Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

oraz jego filiach po wznowieniu działalności bibliotek w Polsce.

 

 1. Wznawianie działalności Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu, (zwanego dalej CK-BiS) i jego filii odbywać się będzie sukcesywnie. W pierwszej kolejności otwarta zostaje biblioteka w budynku przy ul. Szkolnej 48.
 2. Filie będą otwierane sukcesywnie po przystosowaniu ich do pracy w bezpiecznych warunkach.
 3. Od dnia otwarcia biblioteki pracują wyłącznie w zakresie wypożyczania i zwrotów. Imprezy kulturalno-edukacyjne nie będą organizowane, aż do odwołania.
 4. W budynku biblioteki przy ul. Szkolnej 48 może przebywać jednocześnie 3 osoby (1 w punkcie zwrotów książek, 2 osoby oczekujące w holu) z zachowaniem odpowiednich odstępów.
 5. W filiach CK-BiS może przebywać jednocześnie 2 osoby (1 osoba w wypożyczalni i 1 osoba oczekująca na korytarzu). Pozostali czytelnicy oczekują na zewnątrz biblioteki.
 6. W lokalach bibliotecznych zostają wydzielone strefy dla czytelników i dla pracowników. Ograniczony zostaje wolny dostęp do książek.
 7. Czytelnicy nie są wpuszczani na teren wypożyczalni. Zwroty książek przyjmowane będą od czytelników na oddzielnych stanowiskach.
 8. Bibliotekarze obsługują czytelników przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, zaopatrzeni w rękawice jednorazowe, maski lub przyłbice, oddzieleni od czytelnika szybami lub płytami pleksi. Pracownicy przy zwrotach książek zaopatrzeni są również w odzież ochronną. Zarówno na stanowiskach bibliotecznych, jak i w holu dla czytelników znajdują się płyny do dezynfekcji.
 9. Zwracane książki czytelnik przekazuje bibliotekarzowi, który zdejmuje je z konta, wpisuje na konto specjalne „kwarantanna”, aby nie były widoczne w katalogu on-line. Książki w wydzielonych pomieszczeniach, zapakowane w kartony pozostają w kwarantannie przez okres 10 dni. Kartony trzeba oznakować datą ich przyjęcia. Po 10 dniach książki wracają do księgozbioru ogólnego i są automatycznie już widoczne w katalogu on-line.
 10. Po każdym przyjęciu książek powinien być zdezynfekowany czytnik (nie wolno spryskiwać czytnika, należy go przetrzeć ściereczką zwilżoną płynem dezynfekującym), blat i rękawice. Nie wolno dezynfekować zwracanych publikacji preparatami dezynfekującymi opartymi na detergentach i alkoholu.  
 11. Książki mogą być udostępniane jedynie przez pracownika biblioteki (zajmującego się wyłącznie wypożyczaniem książek, a nie ich odbiorem) BEZ WOLNEGO DOSTĘPU DO PÓŁEK, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
 12. Po zakończeniu wypożyczania należy bezwzględnie dokonać dezynfekcji całości pomieszczeń,  sprzętu i używanych przedmiotów. Jednorazowe rękawiczki i inne zużyte materiały umieszczamy w specjalnie wyznaczonych pojemnikach, po zakończeniu pracy wynosimy i wyrzucamy
  do kontenerów na śmieci.
 13. W ciągu dnia należy dokładnie wietrzyć wszystkie pomieszczenia biblioteki.
 14. W pomieszczeniach bibliotecznych (przy wejściu do biblioteki i przy stanowiskach obsługi) znajdują się informacje o nowych zasadach korzystania z biblioteki i o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przez czytelników.
 15. Wszyscy pracownicy powinni przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa:

- prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund,
-  unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust),
- zachowanie bezpiecznej odległości (minimum 2 metry od innych osób),
- zasłaniane ust i nosa maseczką lub chusteczką jednorazową, jeśli się kicha lub kaszle, a następnie wyrzucenie chusteczki do specjalnie wydzielonego do tego celu pojemnika,
- w przypadku zauważenia u siebie objawów choroby o charakterze wirusowym nie  przychodzić do pracy, zwrócić się o pomoc medyczną.

   XVI. W celu sprawnej i szybszej obsługi zalecamy czytelnikom wcześniejsze przygotowanie listy tytułów książek do wypożyczenia. Można to zrobić poprzez:

 • zamówienie telefoniczne pod numerem telefonu 29 761 10 77 - dotyczy tylko biblioteki w budynku przy ul. Szkolnej 48, 07-402 Lelis.
 • zamówienie mailowe:

a) Biblioteka w Lelisie - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) Filia w Dąbrówce - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

c) Filia w Obierwi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

d) Filia w Łęgu Przedmiejskim - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e) Filia w Łęgu Starościńskim - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   XVII. Zamówione książki przygotowuje bibliotekarz i odkłada dla czytelnika w wyznaczonym miejscu w bibliotece. Książki można odebrać na drugi dzień. Zarezerwowane książki czekają na czytelnika przez okres trzech dni.

CK-BiS

BIBLIOTEKA

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE

KALENDARIUM

Brak wydarzeń

KONTAKT

Centrum Kultury - Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel./fax: 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl