środa, 05 sierpień 2020
< >
CK-BiS
CK-BiS
CK-BiS
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
SPORT
SPORT
SPORT
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE

CK-BiS zaprasza:

  • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
  • Wtorek: 8:00 - 20:00
  • Środa: 8:00 - 19:00
  • Czwartek: 8:00 - 19:00
  • Piątek: 8:00 - 16:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie
ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel/fax. (29) 761-10-77
e-mail: gbplelis@wp.pl

  • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
  • Wtorek: 8:00 - 16:00
  • Środa: 9:00 - 17:00
  • Czwartek: 11:00 - 19:00
  • Piątek: 8:00 - 16:00

 

INFORMACJE

Mieszkańcy Gminy Lelis, Goście, Artyści, Przyjaciele Ziemi Leliskiej.

Z przykrością informuję, że Dożynki Regionalne na Kurpiach zaplanowane na dzień 23 sierpnia 2020 r. nie odbędą się.

Powodem tej decyzji jest pandemia COVID-19.

Państwa zdrowie i bezpieczeństwo są dla mnie najważniejsze.

Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska

Dyrektor CK-BiS w Lelisie

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie w związku z realizacją projektu Platforma e-learning” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Platforma e-learning

Czytaj więcej ->

Celem Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CK-BiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.

Statut Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

Sieć biblioteczną Gminy Lelis tworzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie oraz jej cztery filie: Dąbrówka, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński i Obierwia.
GMINA LELIS jest położona na skraju Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, charakteryzuje się wysoką lesistością. Przez teren gminy przepływa 5 rzek, tj. Rozoga, Piasecznica, Omulew, Narew oraz Szkwa. (Więcej o gminie)

XV Darcie Pierza — Protokół z posiedzenia Komisji

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
XV regionalnego przeglądu widowisk przedstawiających fragmenty z życia dawnych Kurpiów
pt. "Darcie Pierza" - Lelis, 20 lutego 2020 roku

Komisja konkursowa w składzie:

- Renata Krajewska - przewodniczący
- Wiesława Bogdańska - członek
- Elżbieta Kasznia - członek

W XV regionalnym przeglądzie widowisk przedstawiających fragmenty z życia dawnych Kurpiów pt. "Darcie Pierza" uczestniczyło 13 zespołów, tj. w kategorii: do 16 lat - 7,  do 50 lat - 2, powyżej 50 lat - 4.

Po obejrzeniu widowisk, Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:

W kategorii do 16 lat:

II miejsce - Grupa kolędnicza z Czarni za widowisko "Chodzenie z krzyżem"

III miejsce - Grupa dialektowa ze Szkoły Podstawowej w Chudku za widowisko "Ocalić od zapomnienia"

Wyróżnienie - Nowe Latko z Lelisa (grupa młodsza) za widowisko "Dziecięce jercowanie dzieci przy niedzieli"

Wyróżnienie - Nowe Latko z Lelisa (grupa starsza) za widowisko "Dawne strachy i zamysły młodszej młodzieży"

Wyróżnienie - Łysioziańskie nuty z Łysych za widowisko "Kiszenie Kapusty"

Wyróżnienie - Burśtynki i Klonowskie Kurpsianki reprezentujący Szkołę Podstawową w Klonie i GOK w Rozogach za widowisko "Babskie plety i kolędnicy"

Wyróżnienie - Grupa teatralna z Obierwi za widowisko "Łodpust"

W kategorii do 50 lat:

I miejsce - "Podsypka Kurpiowska" - Kółko Rolnicze "Zręczne ręce" w Łęgu Przedmiejskim za widowisko "Kiszenie kapusty"

I miejsce - "Turoślanie" - z GOK w Turośli za widowisko "Chrzciny"

W kategorii powyżej 50 lat:

I miejsce - "Wesołe gosposie z gminy Łyse" za widowisko "Boży obiad"

II miejsce - Kurpiowszczyzna - Seniorzy RCKK w Myszyńcu za widowisko "Zapusty na Kurpiach"

Wyróżnienie - "Babskie Olekanie" GOK w Rozogach za widowisko "Darcie pierza"

Wyróżnienie - "Weseli seniorzy z Lelisa" CK-BiS w Lelisie za widowisko "Zapusty"

Komisja stwierdza, że założenia konkursu zostały zrealizowane, docenia zaangażowanie i wkład zespołów w popularyzację i kultywowanie dziedzictwa kulturowego Kurpiów. W związku z powyższym wnosi o kontynuację konkursu w następnych latach.

Impreza została dofinansowana przez Samorząd Powiatu Ostrołęckiego

Organizatorzy: Wójt Gminy Lelis i Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

CK-BiS

BIBLIOTEKA

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE

KALENDARIUM

Brak wydarzeń

KONTAKT

Centrum Kultury - Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel./fax: 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl