środa, 05 sierpień 2020
< >
CK-BiS
CK-BiS
CK-BiS
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
SPORT
SPORT
SPORT
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE

CK-BiS zaprasza:

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
 • Wtorek: 8:00 - 20:00
 • Środa: 8:00 - 19:00
 • Czwartek: 8:00 - 19:00
 • Piątek: 8:00 - 16:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie
ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel/fax. (29) 761-10-77
e-mail: gbplelis@wp.pl

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
 • Wtorek: 8:00 - 16:00
 • Środa: 9:00 - 17:00
 • Czwartek: 11:00 - 19:00
 • Piątek: 8:00 - 16:00

 

INFORMACJE

Mieszkańcy Gminy Lelis, Goście, Artyści, Przyjaciele Ziemi Leliskiej.

Z przykrością informuję, że Dożynki Regionalne na Kurpiach zaplanowane na dzień 23 sierpnia 2020 r. nie odbędą się.

Powodem tej decyzji jest pandemia COVID-19.

Państwa zdrowie i bezpieczeństwo są dla mnie najważniejsze.

Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska

Dyrektor CK-BiS w Lelisie

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie w związku z realizacją projektu Platforma e-learning” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Platforma e-learning

Czytaj więcej ->

Celem Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CK-BiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.

Statut Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

Sieć biblioteczną Gminy Lelis tworzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie oraz jej cztery filie: Dąbrówka, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński i Obierwia.
GMINA LELIS jest położona na skraju Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, charakteryzuje się wysoką lesistością. Przez teren gminy przepływa 5 rzek, tj. Rozoga, Piasecznica, Omulew, Narew oraz Szkwa. (Więcej o gminie)

Pani Wiosna - wyniki konkursu plastycznego

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny pt. „Pani Wiosna” w dniu 29 marca 2019 roku został rozstrzygnięty, wzięły w nim udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Obierwi z klas I - III.

Do Konkursu przystąpiło 20 uczestników. Komisja chcąc wyłonić najpiękniejsze prace podzieliła je na kategorie klasowe, tj.:

 • Klasa I
 • Klasa II
 • Klasa III

Komisja w składzie: Barbara Sęk, Janina Rogalska, Tomasz Szczubełek po zapoznaniu się i wnikliwym przejrzeniu wybrała 8 z 20 prac.

Członkowie Komisji postanowili nie przyznawać miejsc tylko wyróżnienia dla 8 najbardziej utalentowanych artystów. Wśród nich znaleźli się następujący uczniowie:

 • Karol Dzięgielewski - klasa I
 • Katarzyna Mroczkowska - klasa I
 • Aleksandra Mróz - klasa I
 • Szymon Bakuła - klasa II
 • Maja Zera - klasa II
 • Kacper Jaworski - klasa II
 • Julia Kubeł - klasa II
 • Piotr Dąbrowski - klasa III

Wyróżnieni artyści otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Dyrektora CK-BiS w Lelisie. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody pocieszenia.

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie.

CK-BiS

BIBLIOTEKA

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE

KALENDARIUM

Brak wydarzeń

KONTAKT

Centrum Kultury - Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel./fax: 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl