KONKURS RECYTATORSKI DLA UCZNIÓW KLAS I – IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KONKURS RECYTATORSKI DLA UCZNIÓW  KLAS  I – IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Organizator: Centrum Kultury - Biblioteki i sportu w Lelisie

 Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

gminny do 10 czerwca 2020 r.

międzygminny (finałowy) 23 czerwca 2020 r.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do przesłania nagrania filmowego w formacie MP4 (nagranego np. za pomocą telefonu komórkowego) recytacji wiersza lub gadki kurpiowskiej w swoim wykonaniu. Czas nagrania nie może przekroczyć 3 minut.

Tematyka utworów powinna dotyczyć Ziemi Kurpiowskiej.

Kryteria oceny: dobór repertuaru, interpretacja głosowa, ogólny wyraz artystyczny, poprawność języka gwarowego (w przypadku gadki kurpiowskiej).

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

  1. dostarczenie pliku (MP4) z nagraniem filmowym recytacji w wykonaniu uczestnika konkursu do biblioteki gminnej, w sposób przez nią wskazany (e-mail, płyta, pendrive). Nazwę pliku powinno stanowić:  imię i nazwisko uczestnika – szkoła, klasa. W tytule wiadomości należy wpisać: „Kurpie Zielone w literaturze - konkurs recytatorski”.
  2. nadesłanie pocztą tradycyjną (do dnia 9 czerwca br.) formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu na adres: Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie, ul.Szkolna 48, 07-402 Lelis.

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Uczestnicy, którzy w poprzednich edycjach zajęli punktowane miejsca, zobowiązani są zaprezentować nowe utwory.

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych i wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu oraz w celach promocyjnych, a także na nieodpłatne publikowanie nagrania recytacji w mediach. 

Organizator nie zwraca nadesłanych na Konkurs nagrań  oraz zastrzega sobie prawo publikacji.

Rozstrzygnięcie eliminacji finałowych odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r.

 W eliminacjach finałowych uczestniczy 4 osoby wyłonione spośród wszystkich recytatorów eliminacji gminnych.